کانکیو درون تاپشل قرار می گیرد . بار ورودی تحت فشار بین دو قطعه هیدروکن ، یعنی منتل و کانکیو خورد می شود . جنس این دو قطعه فولاد منگنزی می باشد . کانکیو به شکل مخروطی است . با تغییر سایز کانکیو و منتل سایز بار ورودی و خروجی هیدروکن تغییر می کند .

فروشگاه