پوسته اصلی هیدروکن از دو بخش مجزا به نام باتم شل و تاپ شل تشکیل شده است . تاپ شل بر روی باتم شل بسته شده و کانکیو داخل آن قرار می گیرد .

فروشگاه