ساخت دستگاه ماسه ساز دوطرفه در کارگاه سه راهی آدران .

دستگاه ماسه سار دوطرفه برای خرد کردن سنگ های نرم و سنگ های کوهی مناسب میباشد .

سایز مناسب برای ورودی این دستگاه بین صفر تا 150 میلیمتر می باشد . سایز محصول خروجی دست گاه ماسه ساز دوطرفه بین صفر تا 8 میلیمتر است .

مقدار بار مفید دستگاه 60 تن در ساعت است .